బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-సమాజసేవ


ప్రస్తుత ప్రపంచం లో ‘స్థితిమంతులు’ వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి, క్రెచ్ కి పంపుతూంటారు.వాళ్ళు 2000 రూపాయలనుండి మొదలెట్టి,వసూలు చేస్తారు.పనిలోకి వెళ్ళే తల్లులకి ఏ ఆదాయవర్గం వారికైనా ఈ అవసరం ఉంటూనేఉంటుంది. ఈ బామ్మగారిని చూడండి.

Read it here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: