బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–సి.జి.ఎచ్.ఎస్


Read it here

సి.జి.ఎచ్.ఎస్ ద్వారా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు డబ్బు చేసికోవడం కొత్తేం కాదు.మొదట కాన్పూర్ లో ప్రారంభం అయింది. ఆ తరువాత క్రమంగా
పూణే చేరింది.పూణే లో నాలుగేళ్ళక్రితం ఇక్కడి ప్రఖ్యాత కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళు ‘రూబీ హాల్’, ‘జెహంగీర్’ లాటి వాటిని పట్టుకొని, రెండేళ్ళు బ్యాన్ చేశారు.ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో పట్టుకున్నారుట!ఈ హాస్పిటళ్ళకి ఏ గోరుచుట్టో అని వెళ్తే, వాడిని ఖంగారు పెట్టేసి, చివరికి ‘బైపాస్’ లేక ఇంకో ‘యాంజీ ప్లాస్టో’ చేసేస్తారు.పోనీ అలాగని ఏ ఇన్స్యూరెన్స్ (మెడికల్) పాలసీయో తీసికుందామనుకుంటే, వాళ్ళు పెట్టే తిప్పలు పగవాడికైనా వద్దు.
ఆతావేతా చెప్పొచ్చేదేమిటంటే మంచం పట్టకుండా హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ వెళ్ళిపోగలిగితే అంతకన్నా ఆనందం ఏం ఉండదు.మనకేం రాసిపెట్టుందో!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: