బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-గో.పి.


మన ‘ఫార్మర్.సి.ఈ.ఓ ‘ గారు ఇచ్చిన ప్రకటన నేను నా బ్లాగ్గులో పెడితే, మిత్రులు శ్రీ అప్పారావు గారూ, శ్రీ ‘అనామకుడు’ గారూ , నన్ను కొద్దిగా కోప్పడ్డారు!శ్రీ నారా వారు చెప్పిందాంట్లో తప్పేమిటీ అని.ఈ వేళ పేపర్లో, ఆ ప్రకటన మీద తెలుగు దేశం నాయకుల స్పందన చూడండి.
Read it here

Advertisements

2 Responses

  1. మీరు మరీనండి ఫణిబాబు గారు 🙂
    ఇప్పుడు ఆయనున్న పరిస్తితుల్లో ఆయననోటంట ఆమాత్రం వెలువడ్డంకూడా మహద్భాగ్యంగా స్వీకరించాలని నిన్న ఇక్కడ మా వైజాగ్ లో ఎవరో అన్నారు.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: