బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–‘మిలే సుర్ మేరా’


Mile sur mera

నిన్న జూం చానెల్ లో విన్నాము.అదేమిటో నాకు 22 సంవత్సరాల క్రింద మొదటి సారిగా విన్నదే బాగుందనిపించింది. మిగిలిన వారి అభిప్రాయం ఎలా ఉందో అని నెట్ బ్రౌజ్ చేయగా,

నాకు నచ్చిన ఒక బ్లాగ్గు( ఇంగ్లీషులో)

Read it here.

2 Responses

  1. గణేష్,

    థాంక్స్

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: