బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–గామన్ ఇండియా


Gammon1Gammon2

మనదేశంలో ఎక్కడ ఏ బ్రిడ్జి అది హైదరాబాదు పంజ గుట్ట ఫ్లై ఓవరు కానీయండి, ఢిల్లీ మెట్రో రైలు కానీయండి, ఆఖరికి పాశర్లపూడి గోదావరి వంతెన (అక్కడ వంతెన కడుతూంటేనే ఒక పిల్లరు ఇప్పటికీ ఒకవైపుకు ఒరిగే ఉంటుంది) అవనీయండి. ఎక్కడ చూసినా ‘గామన్ ఇండియా ‘పేరు వినబడుతూంటేనే ఉంటుంది.అక్కడ ప్రమాదాలు సంభవిస్తూనే ఉంటాయి, జనం ప్రాణాలు కోల్పోతూనే ఉంటారు, అయినా సరే మన ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి వేసిన జరిమానాలు ‘మాఫీ’ చేస్తూనే ఉంటారు.ఇన్ని జరిగినా ‘గామన్ ఇండియా’ కి ఆర్డర్లు వస్తూనే ఉంటాయి, అక్కడికి ఇంక వేరెవరూ ‘ఇన్ఫ్రా స్ట్రక్చర్ కంపెనీలు’ లేనట్లు. ఏమైనా అడిగితే వాళ్ళది లోయెస్ట్ టెండరూ అంటారు !!

Read it here

here

2 Responses

  1. అమితాబ్ బచ్చన్ దో, అమర్ సింగ్ దో అనుకుంటానీ కంపెనీ.

    Like

  2. రవీ,
    అందుకే కాబోలు ఎటువంటి ఎక్షను తిసికోలేదు !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: