బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-‘వెధవ’ గారిమీద అసలు వ్యాసం.

అయ్యో నా గురించి కాదండి బాబూ వ్రాస్తూంది.నేను జూలై 14, 2009 నాడు ఒక బ్లాగ్గు వ్రాశాను.అది ఏమిటంటే 1967 లో ‘విజయ చిత్ర’ప్రత్యేక సంచిక లో ప్రఖ్యాత నటుడుశ్రీ కొంగర జగ్గయ్య గారు ఆ పత్రికలో ‘వెధవ గారు’ అనే శీర్షికతో వ్రాసిన ఒక పరిశిలాత్మక వ్యాసం. అప్పుడు నాకు స్కానింగులూ వగైరాలు చేయడం రాదు.అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఎక్స్ పర్ట్ అయిపోయానని కాదూ,ఏదో నాకు తెలిసినంతలో ఇంట్లో ఉన్న స్కానర్ తో కుస్తీ పట్టి (అదేమైనా పాడైపోతే చివాట్లు తినడానీకి సిధ్ధ పడి),ఏమైతే అది అవుతుందని ఆ వ్యాసాన్ని పొందుపరుస్తున్నాను.మొదటి పేజీ లో అక్కడక్కడ కొన్ని అక్షరాలు కనిపించడం లేదు,( ఆయన ఫొటో కారణంగా). అందులో ఉన్న వాక్యాలు క్రింద వ్రాస్తున్నాను. మిగిలిన పేజీలు హాయిగా వాటిమీద నొక్కేసి చదివేయండి.
చేసిన ఈ ‘వెధవ పనికి’ అందరూ క్షమిస్తారని ఆశిస్తూ….

సంస్కృతం లో’విధవా’ అనే శబ్దానికి తెలుగు వాడుక భాషలో అపభ్రంశరూపమే ‘వెధవ’ అని చాలామంది అభిప్రాయం.అది తప్పు. తప్పు అనడానికి ఆధారాలున్నై.ముఖ్యమైన ఆధారం:
‘విధవా’ శబ్దం స్త్రీ లింగం.కానీ తెలుగులో ‘వెధవ’ శబ్దం కేవలం పుంలింగం. స్త్రీపరంగా వాడవలసివచ్చినప్పుడు ‘ వెధవావిడ’,’వెధవ కూతురు’ అనడం వల్ల ఇది ఋజువౌతోంది. కాబట్టి సంస్కృతానికీ, దీనికీ సంబంధం లేదనీ ఇది దేశ్య పదమేననీ,అంటే అచ్చతెలుగు…”

పైది చదివి రెండో పేజీలోకి వెళ్ళిపోండి..

Read my earlier blog here..

బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–గామన్ ఇండియా

Gammon1Gammon2

మనదేశంలో ఎక్కడ ఏ బ్రిడ్జి అది హైదరాబాదు పంజ గుట్ట ఫ్లై ఓవరు కానీయండి, ఢిల్లీ మెట్రో రైలు కానీయండి, ఆఖరికి పాశర్లపూడి గోదావరి వంతెన (అక్కడ వంతెన కడుతూంటేనే ఒక పిల్లరు ఇప్పటికీ ఒకవైపుకు ఒరిగే ఉంటుంది) అవనీయండి. ఎక్కడ చూసినా ‘గామన్ ఇండియా ‘పేరు వినబడుతూంటేనే ఉంటుంది.అక్కడ ప్రమాదాలు సంభవిస్తూనే ఉంటాయి, జనం ప్రాణాలు కోల్పోతూనే ఉంటారు, అయినా సరే మన ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి వేసిన జరిమానాలు ‘మాఫీ’ చేస్తూనే ఉంటారు.ఇన్ని జరిగినా ‘గామన్ ఇండియా’ కి ఆర్డర్లు వస్తూనే ఉంటాయి, అక్కడికి ఇంక వేరెవరూ ‘ఇన్ఫ్రా స్ట్రక్చర్ కంపెనీలు’ లేనట్లు. ఏమైనా అడిగితే వాళ్ళది లోయెస్ట్ టెండరూ అంటారు !!

Read it here

here

%d bloggers like this: