బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-ప్రభలతీర్థం

prabhalateertham-1Prabhalateertham-2Prabhala teertham-3Prabhala teertham-4Prabhala teertham-5

అదేమిటో ప్రభలతీర్థం గురించి ఎంత వ్రాసినా సరిపోదనిపిస్తుంది. కొంతమందికి బోరు కొట్టినా సరే చదవండి.

బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-వి.ఏ.కే.రంగారావు గారు

vakrangarao

ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం 'నవ్య' లో శ్రీ వి.ఏ.కే రంగారావు గారి తోనూ, శ్రీ పీ.బీ.శ్రినివాసు గారితోనూ ఆసక్తికరమైన ఇంటర్వ్యూ.

Read it here.

%d bloggers like this: