బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-ప్రవచనాలు

   ఈ వేళ సాయంత్రం మా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, మా మనవరాలు చి. నవ్య ఓ ఇంగ్లీషు పుస్తకం ఇచ్చి దానిలో ఉన్న కథ చదివి చెప్పమంది. మా చిన్నప్పుడు ఇలాటివి ఏమీ చదివిన జ్ఞాపకం లేదు.మా పిల్లలు ఎప్పుడూ నన్ను ఇలా అడగలేదు. చెప్పానుగా అన్ని విషయాలూ మా ఇంటావిడే చూసుకొనేది.పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారూ అని ఎప్పుడూ అడిగిన పాపానికి పొలేదు! ఏదో నేను ఎక్కడా వీధిన పడకుండా లాగించేశాను. ఇప్పుడు అలాగ కాదే. నాకు చెప్పడం రాదూ అంటే,’ఇంత పెద్దాడివి, ఆ మాత్రం చెప్పలేవా’ అంటుందేమో అని భయం! పోనీ ఎలాగోలాగ చదివేసి,తోచినదేదో చెప్పేద్దామంటే, పక్కనే కూర్చొన్న మా అబ్బాయీ, ఇంటావిడా ఏం కోప్పడతారో అని భయం ! చిన్న పిల్లలకి అర్ధం అయేలా చెప్పడం ఓ కళ. మా ఇంట్లో అందరికీ ఉంది నాకు తప్ప. ఆడవారికైతే పుట్టుకతోటే వచ్చేస్తుంది. పెళ్ళి అవగానే ప్రతీ రొజూ మనకి క్లాసులు తీసికొంటూంటారుగా, అందువలన వారికి ప్రాక్టీసు కూడా ఉంటుంది. అందువల్లే ఏదైనా నేర్పడం అనేది వారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య !

    ఈ గొడవంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మధ్యన నెట్ లోంచి చాలా ప్రవచనాలు డౌన్ లోడ్ చేశాను. శ్రీ చాగంటి కోటీశ్వరరావుగారు,శ్రీ గరికపాటి నరసింహరావు గారు, శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు, వివిధ పురాణల మీద ప్రసంగించిన ప్రవచనాలు చాలా భాగం డౌన్ లోడ్ చేశాను. ఇంతకాలం నాకు వాటిమీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఏదో మా ఇంటావిడ విని ఆనందిస్తుంది కదా అనే సదుద్దేశ్యం తో చేశాను. ప్రతీ రోజూ ‘భక్తి’,’ఎస్.వి.బి.సి’ లో వచ్చే ప్రవచనాలు వినేవాడిని, అవైనా అప్పుడప్పుడే. తెలుగు న్యూస్ పేపర్లు అన్నీ చదివేసిన తరువాత, ఇంకేమీ పనిలేక పోవడంతో డౌన్ లోడ్ చేసిన శ్రీ చాగంటి కోటీశ్వర రావుగారి ‘సౌందర్య లహరి’ ప్రవచనాలు వినడం మొదలెట్టాను…

    అబ్బ! అద్భుతం ! ఎంత సరళ భాషలో చెప్పారండి! వాటిని ప్రత్యక్షంగా వినే అదృష్టం లేకపోయినా, ఈ అంతర్జాల మహిమతో మన ఎదురుగుండా ఉండి చెప్తున్నట్లుగా ఉంది. ఈ నెట్ బ్రౌజింగ్ నేర్చుకున్న తరువాత నేను చేసిన మంచి పని
ఇలాటివాటినన్నిటినీ డౌన్లోడ్ చేసికోవడమే అనిపించింది.అందరికీ అర్ధం అయేటట్లుగా చెప్పడం,వాటిని చదవకపోయినా వింటే చాలు మన జీవితం ధన్యం అయిపోతుంది. ఎందుకు ఇదంతా వ్రాస్తున్నానంటే, ఈ బ్లాగ్గులు చదివే చాలా మంది వయస్సులో చాలా చిన్నవారైఉంటారు, కానీ మీ ఇంటిలో వయస్సులో పెద్దవారు మీ తల్లితండ్రులో,తాతయ్యలో, అమ్మమ్మలో, నానమ్మలో ఉండే ఉంటారు. వారికి ఈ ప్రవచనాలని వినే భాగ్యం కలుగచేయండి. ఎంతో సంతోషిస్తారు. వాళ్ళకి మీరు ఇంకేమీ ఇవ్వనక్కరలెదు, ఇవి చాలు ! వీటి లింకులు క్రింద ఇస్తున్నాను. ఇప్పటికే మీ అందరికీ తెలుస్తే సరి, లేకపోతే ఒకసారి చూడండి.

Pravachanam1

Pravachanam2

బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

Train Timings

ఏదో వ్రాయాలని రాసేయడమే కానీ, ఈ పైన ఉన్నదాంట్లో తప్పేమిటో తెలియడం లేదు. పై బోర్డ్ లో రైళ్ళు రావలసిన టైము వ్రాశారు. క్రింద బోర్డ్ లో అవి యాక్చుఅల్ గా వచ్చే టైము వ్రాశారు.ఇది ఆ చదివిన ‘విలేఖరి’కి అర్ధం అవకపోతే రైల్వే వాళ్ళ తప్పు కాదుకదా !!

%d bloggers like this: