బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–అంకెల ఆటగాడు


Ramaanujan

ప్రతీ భారతీయుడూ గర్వపడేలా చేసిన మహత్తర వ్యక్తికి నివాళి. ‘ఈనాడు’ లో వచ్చిన వ్యాసం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s