బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-రాహుల్ బజాజ్


bajaj

    మరి రాహుల్ బజాజ్ హృదయం క్షోభించిందంటే తప్పేముంది? అయినా అతని కొడుకు చేసినదీ రైటే కదా! ఎక్కడైనా ఇలాటి తారతమ్యం తప్పదుగా !! మనం ఎలా ఎడ్జస్ట్ అవుతామూ అన్నదే ప్రశ్న !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: