బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–కొంచెం జాగ్రత్త !!


20091214b_003105001

ఏదో క్యూల్లో నుంచోవలసిన శ్రమ పడఖ్ఖర్లేదు కదా అని ఇంటినుండే రైలు టిక్కెట్లు కొనుక్కుంటుంటే ఇప్పుడు ఆ సుఖం కూడా ఉండక పోయేటట్లుంది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: