బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు–కోటిపల్లి రైల్ బస్


IMG_0753IMG_0758IMG_0759IMG_0760IMG_0761IMG_0766IMG_0770

    కాకినాడ నుండి కోటిపల్లి దాకా ఓ బుచ్చి ట్రైన్ వేశారు. మా చిన్నతనంలో కోటిపల్లి నుండి కాకినాడ వెళ్తూంటే, దూరంగా ఎత్తుగా, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వేసిన రైలు కట్ట కనిపించేది. యుధ్ధం రోజుల్లో స్టీల్ కొరత ఏర్పడితే, ఈ రైలు మార్గాన్ని ఎత్తేశారుట. మళ్ళీ, మన లోక్ సభ స్పీకర్ శ్రీ బాలయోగి ధర్మమా అని, మళ్ళీ ఓ రైల్ వేసి ఆ మార్గాన్ని పునరుధ్ధరించారుట. దానిలో ప్రయాణించడానికి సమయం లేక వెళ్ళలేకపోయాము. కోటిపల్లి నుండి కాకినాడ వరకూ రెండు గంటలు పడుతుందిట. టికెట్ 11/- రూపాయలన్నట్లు జ్ఞాపకం.ఈ ట్రైన్ కి అంత ఎక్కువ ప్రాచుర్యం లేదు. ఏదో మనలాటివాళ్ళు, నావెల్టీ కోసం వెళ్ళడమే. అయినా సిన్సియర్ గా నడుపుతున్నారు. టికెట్లు రైల్లోనే ఇస్తారుట ( బస్సులోలాగ). పచ్చటి పొలాల్లోంచి వెళ్తుందిట. ఎక్కడ ఎవరు చెయ్యి చూపించినా ఆపుతారుట ( మన పల్లె వెలుగు బస్సు లాగ !!). వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు రవాణా చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతోందిట. ఈ సారి ఎలాగైనా వీలు చేసికొని తప్పకుండా ప్రయాణం చేసి ఆనందించాలి !!

One Response

  1. Just install Add-Telugu widget button on your blog. Then u can easily submit your pages to all top Telugu Social bookmarking and networking sites.

    Telugu bookmarking and social networking sites gives more visitors and great traffic to your blog.

    Click here for Install Add-Telugu widget

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: