బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు -Three chiefs of The Armed Forces

IMG_0594IMG_0595IMG_0596IMG_0597IMG_0598IMG_0599

     1965 -70 లలో మన రక్షాదళాధిపతుల నుండి వచ్చిన ప్రత్యుత్తరాలు, మీతో పంచుకుంటున్నాను.

బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు–కోటిపల్లి రైల్ బస్

IMG_0753IMG_0758IMG_0759IMG_0760IMG_0761IMG_0766IMG_0770

    కాకినాడ నుండి కోటిపల్లి దాకా ఓ బుచ్చి ట్రైన్ వేశారు. మా చిన్నతనంలో కోటిపల్లి నుండి కాకినాడ వెళ్తూంటే, దూరంగా ఎత్తుగా, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వేసిన రైలు కట్ట కనిపించేది. యుధ్ధం రోజుల్లో స్టీల్ కొరత ఏర్పడితే, ఈ రైలు మార్గాన్ని ఎత్తేశారుట. మళ్ళీ, మన లోక్ సభ స్పీకర్ శ్రీ బాలయోగి ధర్మమా అని, మళ్ళీ ఓ రైల్ వేసి ఆ మార్గాన్ని పునరుధ్ధరించారుట. దానిలో ప్రయాణించడానికి సమయం లేక వెళ్ళలేకపోయాము. కోటిపల్లి నుండి కాకినాడ వరకూ రెండు గంటలు పడుతుందిట. టికెట్ 11/- రూపాయలన్నట్లు జ్ఞాపకం.ఈ ట్రైన్ కి అంత ఎక్కువ ప్రాచుర్యం లేదు. ఏదో మనలాటివాళ్ళు, నావెల్టీ కోసం వెళ్ళడమే. అయినా సిన్సియర్ గా నడుపుతున్నారు. టికెట్లు రైల్లోనే ఇస్తారుట ( బస్సులోలాగ). పచ్చటి పొలాల్లోంచి వెళ్తుందిట. ఎక్కడ ఎవరు చెయ్యి చూపించినా ఆపుతారుట ( మన పల్లె వెలుగు బస్సు లాగ !!). వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు రవాణా చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతోందిట. ఈ సారి ఎలాగైనా వీలు చేసికొని తప్పకుండా ప్రయాణం చేసి ఆనందించాలి !!

%d bloggers like this: