బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు-మా కోనసీమ అందాలు

IMG_0696IMG_0707IMG_0708IMG_0709IMG_0731IMG_0733IMG_0735

    ఈ ఫొటోలు అన్నీ, నేను బ్లాగ్గులు వ్రాయడం ముందు తీసినవి. కోనసీమ అందాల గురించి ఎంత వ్రాసినా కొంచెమే.ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చూడండి, ఆనందించండి.ఫొటోలు చూడతగ్గట్లుగా ఉన్నాయని భావిస్తూ, రేపటి టపాలో కోటిపల్లి రైలు ఫొటోలు…..

బాతాఖానీ -లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు–రాజమండ్రీ లో ఘాతుకం

   .క్రింద పెట్టిన క్లిప్పింగ్ చూడండి. మొన్న రాజమండ్రీ లో జరిగిన ఘాతుకాన్ని మా కేబిల్ టి.వీ వాడు ఓ అయిదారు సార్లైనా చూపించాడు. అప్పటికి ఆ దంపతులు ప్రాణాలతో ఉన్నట్లుగా చూశాము.కానీ, మనవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణం కాపాడడం కన్నా, టి.వీ ఘనకార్యం చూపించారే తప్ప, ఆ దంపతుల ప్రాణాలు కాపాడాలని అనుకోలేదు. ప్రతీ సారీ జరిగినట్లుగానే, ఘోరం జరిగిపోయిన తరువాత, మన రాజకీయ నాయకులూ, విద్యార్ధి సంఘాలూ, మహిళా సంఘాలూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫొటోలు తీయించుకొని, పైగా ఫొటో తీస్తున్నారో లేదో అని, కెమేరా వైపే చూడడం. ఇదండీ ఇలా ఉంది మన మీడియా !!

D28596994

%d bloggers like this: