బాతాఖానీ-తెరవెనుక(లక్ష్మిఫణి) ఖబుర్లు-యమధర్మరాజు

    ఇదేమిటి కొత్తగా యమధర్మరాజు గురించి బ్లాగ్గేమిటా అనుకుంటున్నారా? మన తెలుగు సినిమా వాళ్ళు ఈయనని ఎంతగా వాడుకున్నారంటే చెప్పలేము. ఆయన నిజంగా ఎదురుగా వచ్చేటప్పడికి ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. అందుకోసమని ఆయనమీద కసి ఎలాతీర్చుకోవాలా అని మన వాళ్ళందరూ ఆలోచించి ఓ సినిమా తీసేసి మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆయనమీద జోక్కులూ
అవీ వేసేసి నోటికి వచ్చినట్లు కథలు అల్లేశారు.

ఆరోజుల్లో ఎన్.టి.ఆర్ వేసిన “యమగోల” తో ప్రారంభం అయిన ప్రస్తానం ఇప్పటికి జూనియర్ ఎన్.టి.ఆర్ వేసిన ‘ యమ దొంగ” దాకా వచ్చింది. ఈ మధ్యలో ఎన్నెన్నో రూపాలతో
యమధర్మరాజును చూపించారు. దేంట్లో చూసినా ఆయనని ఓ Comedy character గానే చూపించారు. మన పురాణాలు చదివితే యమ ధర్మరాజు ఒక విశిష్టమైన పాత్ర ఉన్నట్లుగా చదివాము. కాని మన సినిమా వాళ్ళు ఆయన్ని ఒక Laughing stock చేసేశారు. చూసేవాళ్ళుకూడా అదేదో జోక్ లాగా ఆనందించారు.

7nbsp;   నాకు ఒక విషయం అర్ధం అవదు– మన సినిమా వాళ్ళు హిందూ దేవుళ్ళు, దేవతలమీదే సినిమాలు తీస్తారు, వారినే ఒక Joker గా చిత్రిస్తారు.మిగిలిన మతాలలొ దేవుళ్ళు లేరా?
వాళ్ళని ఇలా చిత్రీకరించే ధైర్యం మనవాళ్ళు చేయలేరా? నెను వ్రాసెదిఅందరు దేవుళ్ళనీ గేలి చేయమనికాదు–అస్సలు ఏ దేముడుమీదైనా అలాంటి సినిమాలు తీయడం ఎందుకూ అని?
ఎవరి నమ్మకాలు వారికుంటాయి కదా, వారి భావాలు ఎందుకు hurt చేస్తారు?
అందరికీ గుర్తుండేఉంటుంది ఇప్పటికి ఎన్నిసినిమాల్లో ఎవరివో( అంటే ఏదో మతం వారిది) Religious feelings కించపరిచారని ఎన్నెన్ని ధర్నాలు చేశారో, ఎన్నెన్ని సినిమా హాళ్ళు ధ్వంసం చేశారో, ఎన్నెన్ని రాస్తా రొకోలు చేశారో, ఆ ఫలానా సినిమాలోని ఫలానా సీన్ తీసేసేదాకా వదిలి పెట్టలేదు.మరి ఇలాంటి స్పందన మనpoor యమధర్మరాజు గారిని గురించి ఎవరు ఎందుకు పట్టించుకోరో తెలియదు !!
మన సెన్సార్ బోర్డ్ వాళ్ళకీ ఆయనన్నా, ఆయన సినిమాలన్నా చులకనే.ఇంకో మతం పేరైనా వచ్చిందంటే ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేస్తారు. అదే ఏ హిందూ దేవత మీదైనా ఎలాంటి dialogue అయినా సరే అది పాస్ అవుతుంది. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం. ఉంటే అందరికీUniform policy ఉండాలి, లేదంటారా, ఎవడికి కావల్సినట్ట్లుగా వాడిని తీసికోనీయండి. Secular policy అంటే అన్ని మతాలనీ సినిమాలలో చూపించనివ్వాలిగా. లేక ఒక్క హిందూ దేవతలనే గేలిచేయడం secularism,/b> లోకి వస్తుందా? ఏమో? అయిఉండొచ్చు. మిగిలిన మతాల దేవుళ్ళని చూపించినప్పుడు వాళ్ళే ఏదో దేముళ్ళూ, వాళ్ళవే ప్రార్ధనలూ అన్నట్లుగా చూపిస్తారు. ఇన్ని రకాల Animation films గణేసుడి మీదా, హనుమంతుని మీదా వచ్చాయికదా, మరి మిగిలిన మతాల దెముళ్ళ గురించి మన పిల్లలకి తెలియచేయనక్కరలేదా?
,p>     ఇంకో సంగతి అయిఉండొచ్చుహిందూ దేముళ్ళకున్నంత Sense of humour మిగిలిన మతాల దేముళ్ళకి ఉండిఉండకపోవచ్చు.That does not mean, one can take them for granted. ఆ రోజుల్లో వచ్చిన మాయాబజార్ చూడండి, అందులో అన్ని పాత్రలనీ హుందాగా చూపించారు.ఈ క్రొత్త తరం లో ఇలాంటి తెగుళ్ళు చూస్తున్నాము కానీ ఇదివరకటి రోజుల్లో
దర్శకుడూ, ఏ నిర్మాతా దేముళ్ళతో ” ఆడు” కోలేదు !ఇలా చేయడంవల్ల అందరికీ పాపం చుట్టుకుంటుందనీ, దేముడు క్షమించడనీ కాదు. అలా అంటే మన So called rationalists నామీద దండెత్తుతారు. దేముళ్ళమీద సినిమాలు తీయాలి, చిన్నా పెద్దా అందరికీ పురాణాల గురించి తెలియచేయాలి. మన తరంవాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికత్వం అంటే చెప్పాలి.
నా కోరిక ఏమిటంటే ఏ దేముడునీ ఓ buffoon లా చూపించొద్దని.

%d bloggers like this: